Котята в резерве

Female

Котята в резерве


Серсея/Cersei

Кошка/Female

Seal Mink Spotted Tabby/n24 32

Дата рождения: 18.05.2017

Подробнее
Male

Котята в резерве


Захар/Zahar

Кот/Male

Brown (Black) Spotted Tabby/n24

Дата рождения: 28.06.2017

Подробнее